Krapinsko-zagorska županija - ePrijava

 • Za online prijave na natječaje morate biti registrirani korisnik i prijaviti se u sustav.
 • Ukoliko niste registrirani korisnik možete se registrirati ovdje.
 • Registrirani korisnici mogu se prijaviti u prozoru desno.

 • OTVORENI NATJEČAJI:

  Trenutno nema otvorenih natječaja za online prijavu
  29.12.2016
  Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

  Rok za prijavu (istekao):  10.2.2017

  Prilozi:
  • Prijavnica za financiranje projekata manifestacija u kulturi (Prema predlošku)
  • Prijavnica za financiranje projekata izdavačke djelatnosti (Prema predlošku)
  • Prijavnica za financiranje projekata obnove i zaštite spomeničke i nematerijalne baštine (Prema predlošku)
  • Preslika troškovnika projektanta - izvoditelja radova (priložiti ukoliko u prijavnici za financiranje projekata obnove i zaštite spomeničke i nematerijalne baštine nije detaljno specifiran troškovnik programa)


  Opširnije

  13.3.2015
  Natječaj za dodjelu potpore projektima ili programima udruga za 2015. g.

  Rok za prijavu (istekao):  17.4.2015

  Prilozi:
  1. Obrazac za prijavu projekta / programa (Prema predlošku)
  2. Obrazac proračuna (Prema predlošku)
  3. Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga ne stariji od 3 mjeseca
  4. Obrazac životopisa voditelja / voditeljice projekta / programa (Prema predlošku)
  5. Izjava prijavitelja (Prema predlošku)
  6. Izjava o zapošljavanju (Prema predlošku)
  7. Izjava o partnerstvu (Prema predlošku)


  Opširnije

  1.4.2014
  Natječaj za dodjelu potpore projektima ili programima udruga za 2014. g.

  Rok za prijavu (istekao):  2.5.2014

  Prilozi:
  1. Opisni obrazac za prijavu projekta ili programa (Prema predlošku)
  2. Obrazac proračuna projekta ili programa (Prema predlošku)
  3. Životopis voditeljice / voditelja programa / projekta
  4. Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga ne stariji od 3 mjeseca (Primjer)

  Napomena: Za prijavu je potrebno samo prenijeti navedene dokumente, više nije potrebno popunjavati online obrazac kao prethodnih godina.  Opširnije

  15.1.2013
  Natječaj za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga za 2013. godinu

  Rok za prijavu (istekao):  14.2.2013

  Prilozi:
  1. Program / projekt
  2. Opis i budžet programa / projekta (Prema predlošku)
  3. Životopis voditeljice / voditelja programa / projekta
  4. Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga ne stariji od 3 mjeseca (Primjer)
  Popis udruga kojima su dodijeljena sredstva moŽete preuzeti ovdje


  Opširnije