Krapinsko-zagorska županija - ePrijava

 • Za online prijave na natječaje morate biti registrirani korisnik i prijaviti se u sustav.
 • Ukoliko niste registrirani korisnik možete se registrirati ovdje.
 • Registrirani korisnici mogu se prijaviti u prozoru desno.

 • OTVORENI NATJEČAJI

  Trenutno nema otvorenih natječaja za online prijavu

  ZATVORENI NATJEČAJI

  2.1.2024.
  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Županijskog savjeta mladih

  Rok za prijavu (istekao):  1.2.2024.

  Prilozi:

  Udruge, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije:

  Neformalna skupina mladih:

  Prilažu svi kandidati / kandidatkinje:

  • Obrazac SM3 (Prema predlošku)
  • Životopis kandidata
  • Preslika osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana (za kandidata)
  • Potvrda o nekažnjavanju kandidata


  Opširnije

  20.12.2023.
  Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga u 2024. g.

  Rok za prijavu (istekao):  31.1.2024.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu programa / projekta (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A4) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o partnerstvu (A5) - ukoliko prijavitelj ima partnere (Prema predlošku)
  • Ponude, ugovori i računi s dokazom o plaćanju
  • Izvješće o volontiranju - ukoliko prijavitelj provodi organizirano volontiranje


  Opširnije

  20.12.2023.
  Natječaj - prevencija zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama 2024.

  Rok za prijavu (istekao):  31.1.2024.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu programa / projekta (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A4) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o partnerstvu (A5) - ukoliko prijavitelj ima partnere (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o zapošljavanju (A6) (Prema predlošku)
  • Izvješće o volontiranju - ukoliko prijavitelj provodi organizirano volontiranje
  • Obrazac Izjave udruge koja nema registrirano sjedište na području KZŽ (A8) (Prema predlošku)


  Opširnije

  20.12.2023.
  Poziv programi branitelji 2024.

  Rok za prijavu (istekao):  31.1.2024.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu programa / projekta (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A4) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o partnerstvu (A5) - ukoliko prijavitelj ima partnere (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o zapošljavanju (A6) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave udruge koja nema registrirano sjedište na području KZŽ (A7) (Prema predlošku)
  • Izvješće o volontiranju - ukoliko prijavitelj provodi organizirano volontiranje


  Opširnije

  6.10.2023.
  Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

  Rok za prijavu (istekao):  5.11.2023.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu (A1) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A1.1) - u Excel i PDF obliku (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A2) (Prema predlošku)
  • Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi (npr. fotografije i sl., u Zip ili PDF obliku)


  Opširnije

  6.10.2023.
  Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2024. godinu

  Rok za prijavu (istekao):  27.11.2023.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu prijedloga projekata (Prema predlošku)
  • Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi (npr. fotografije i sl.)
  • Potrebne suglasnosti za projekt i dokazi da su osigurana sredstva iz drugih izvora ukoliko to projekt zahtijeva


  Opširnije

  21.6.2023.
  Javni poziv za projekte i programe udruga branitelja 2023.

  Rok za prijavu (istekao):  30.11.2023.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu (A1) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac izjave udruge koja nema registrirano sjedište na području Krapinsko - zagorske županije (A4) (Prema predlošku)
  • Ponuda za financiranje / sufinanciranje autobusnog / kombi prijevoza (ukoliko je primjenjivo)
  • Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi (npr. fotografije i sl.)


  Opširnije

  13.6.2023.
  Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade 2023.

  Rok za prijavu (istekao):  6.7.2023.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu (A1) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac izjave za neformalne grupe (A4) - ukoliko prijavljuje grupa mladih (Prema predlošku)
  • Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi (npr. fotografije i sl.)
  • Dodatne suglasnosti za projekt (ukoliko su potrebne)
  • Dokazi da su osigurana sredstva iz drugih izvora (ukoliko to projekt zahtijeva)
  • Ukoliko projekt ima podršku lokalnog savjeta mladih (ili udruge mladih ako takav ne postoji u jedinici lokalne samouprave postoji), dokaz o podršci (npr. pismo podrške ili sl.)


  Opširnije

  12.6.2023.
  Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu

  Rok za prijavu (istekao):  30.9.2023.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu (A1) (Prema predlošku)
  • Izjava prijavitelja (A2) (Prema predlošku)
  • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Prema predlošku)
  • Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi (npr. fotografije i sl.)


  Opširnije

  9.2.2023.
  Natječaj - prevencija zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama 2023.

  Rok za prijavu (istekao):  13.3.2023.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu programa / projekta (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A4) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o partnerstvu (A5) - ukoliko prijavitelj ima partnere (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o zapošljavanju (A6) (Prema predlošku)
  • Izvješće o volontiranju - ukoliko prijavitelj provodi organizirano volontiranje
  • Obrazac Izjave udruge koja nema registrirano sjedište na području KZŽ (A8) (Prema predlošku)


  Opširnije

  8.2.2023.
  Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga u 2023. g.

  Rok za prijavu (istekao):  10.3.2023.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu programa / projekta (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A4) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o partnerstvu (A5) - ukoliko prijavitelj ima partnere (Prema predlošku)
  • Ponude, ugovori i računi s dokazom o plaćanju
  • Izvješće o volontiranju - ukoliko prijavitelj provodi organizirano volontiranje


  Opširnije

  3.2.2023.
  Javni poziv za projekte i programe udruga branitelja 2023.

  Rok za prijavu (istekao):  6.3.2023.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu programa / projekta (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A4) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o partnerstvu (A5) - ukoliko prijavitelj ima partnere (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o zapošljavanju (A6) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave udruge koja nema registrirano sjedište na području KZŽ (A7) (Prema predlošku)
  • Izvješće o volontiranju - ukoliko prijavitelj provodi organizirano volontiranje


  Opširnije

  23.1.2023.
  Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi 2023. - kulturne djelatnosti, stvaralaštvo i transverzalna područja

  Rok za prijavu (istekao):  22.2.2023.

  Prilozi:


  Opširnije

  23.1.2023.
  Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi 2023. - zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom

  Rok za prijavu (istekao):  22.2.2023.

  Prilozi:


  Opširnije

  5.12.2022.
  Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2021. i 2022. god.

  Rok za prijavu (istekao):  15.3.2023.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu - volonter/ka (Prema predlošku)
  • Obrazac za prijavu - volonterska akcija (Prema predlošku)
  • Ostala dokumentacija


  Opširnije

  8.10.2022.
  Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2023. godinu

  Rok za prijavu (istekao):  28.11.2022.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu prijedloga projekata (Prema predlošku)
  • Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi (npr. fotografije i sl.)
  • Potrebne suglasnosti za projekt i dokazi da su osigurana sredstva iz drugih izvora ukoliko to projekt zahtijeva


  Opširnije

  6.7.2022.
  Javni poziv - obilježavanje obljetnica ratnih događanja

  Rok za prijavu (istekao):  23.11.2022.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu (A1) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac izjave udruge koja nema registrirano sjedište na području Krapinsko - zagorske županije (A4) (Prema predlošku)
  • Ponuda za financiranje / sufinanciranje autobusnog / kombi prijevoza (ukoliko je primjenjivo)
  • Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi (npr. fotografije i sl.)


  Opširnije

  30.3.2022.
  Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade 2022.

  Rok za prijavu (istekao):  15.5.2022.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu (A1) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac izjave za neformalne grupe (A4) - ukoliko prijavljuje grupa mladih (Prema predlošku)
  • Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi (npr. fotografije i sl.)
  • Dodatne suglasnosti za projekt (ukoliko su potrebne)
  • Dokazi da su osigurana sredstva iz drugih izvora (ukoliko to projekt zahtijeva)
  • Ukoliko projekt ima podršku lokalnog savjeta mladih (ili udruge mladih ako takav ne postoji u jedinici lokalne samouprave postoji), dokaz o podršci (npr. pismo podrške ili sl.)


  Opširnije

  10.2.2022.
  Poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program centra za mlade KZŽ 2022.

  Rok za prijavu (istekao):  14.3.2022.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu programa / projekta (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A4) (Prema predlošku)
  • Obrazac popisa zaposlenih (A5)(Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o partnerstvu (A6) - ukoliko prijavitelj ima partnere (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o zapošljavanju (A7) (Prema predlošku)
  • Izvješće o volontiranju
  • Odgovarajući dokaz o raspolaganju prostorom


  Opširnije

  3.2.2022.
  Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga u 2022. g.

  Rok za prijavu (istekao):  7.3.2022.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu programa / projekta (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A4) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o partnerstvu (A5) - ukoliko prijavitelj ima partnere (Prema predlošku)
  • Ponude, ugovori i računi s dokazom o plaćanju
  • Izvješće o volontiranju - ukoliko prijavitelj provodi organizirano volontiranje


  Opširnije

  2.2.2022.
  Javni poziv za projekte i programe udruga branitelja 2022.

  Rok za prijavu (istekao):  6.3.2022.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu programa / projekta (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A4) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o partnerstvu (A5) - ukoliko prijavitelj ima partnere (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o zapošljavanju (A6) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave udruge koja nema registrirano sjedište na području KZŽ (A7) (Prema predlošku)
  • Izvješće o volontiranju - ukoliko prijavitelj provodi organizirano volontiranje


  Opširnije

  31.1.2022.
  Natječaj - prevencija zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama 2022.

  Rok za prijavu (istekao):  3.3.2022.

  Prilozi:
  • Obrazac za prijavu programa / projekta (A2) (Prema predlošku)
  • Obrazac Proračuna (A3) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave prijavitelja (A4) (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o partnerstvu (A5) - ukoliko prijavitelj ima partnere (Prema predlošku)
  • Obrazac Izjave o zapošljavanju (A6) (Prema predlošku)
  • Izvješće o volontiranju - ukoliko prijavitelj provodi organizirano volontiranje


  Opširnije

  27.1.2022.
  Poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi 2022.

  Rok za prijavu (istekao):  26.2.2022.

  Prilozi:


  Opširnije